Sur-Ron Storm Bee Enduro afbeelding 3

Disclaimer www.electricurbanbikes.nl

Als je de website www.electricurbanbikes.nl bezoekt en/of gebruik maakt van de aangeboden informatie op deze website, ga je akkoord met de voorwaarden van deze disclaimer van Electric Urban Bikes.

Als er een tegenstrijdigheid is tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze disclaimer, dan gelden de voorwaarden van de producten en diensten.

Gebruik van de website van Electric Urban Bikes

De informatie op deze website is bedoeld als algemene informatie. Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze website. Electric Urban Bikes heeft grote zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar worden geacht. Toch kan Electric Urban Bikes niet garanderen dat de aangeboden informatie juist, volledig en up-to-date is. Ook kan Electric Urban Bikes niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Electric Urban Bikes is niet aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website.

Informatie, producten en diensten van derden

Als Electric Urban Bikes links weergeeft naar websites van derden, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door Electric Urban Bikes worden aanbevolen. Electric Urban Bikes is niet aansprakelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is op eigen risico. De informatie op dergelijke websites is niet door Electric Urban Bikes beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Als je een verzoek wilt indienen om links naar websites van derden op www.electricurbanbikes.nl te plaatsen, dan worden deze getoetst aan een aantal criteria en regelgeving. Deze criteria en regels zijn als volgt:

Criteria

 • De website vertegenwoordigt een organisatie die naar het oordeel van Electric Urban Bikes bijdraagt ​​of op enigerlei wijze kan bijdragen aan de (wettelijke) doelstelling van Electric Urban Bikes.
 • De inhoud van de website past binnen het aanbodbeleid van Electric Urban Bikes en de inhoud op www.electricurbanbikes.nl.
 • De landingspagina van de website (de pagina die je bereikt via de weblink) is vrij toegankelijk, zonder verplichting om persoonsgegevens te verstrekken en is kosteloos toegankelijk voor de bezoeker.
 • De website bevat actuele informatie.
 • De website is technisch toegankelijk en overzichtelijk.
 • De website bevat geen onnodig kwetsende of aanstootgevende informatie. Dit omvat inhoud die racistisch, seksistisch, discriminerend of anderszins opruiend van aard is.
 • De website bevat geen inbreukmakende inhoud, zoals inhoud die in strijd is met het auteursrecht, handelsmerken, patenten of andere intellectuele eigendomsrechten van anderen.
 • De website respecteert de privacy van haar gebruikers en beschermt hun persoonlijke informatie. Dit omvat het naleven van toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en het verstrekken van duidelijke informatie over welke gegevens worden verzameld en hoe deze worden gebruikt.
 • De website biedt nauwkeurige en actuele informatie. Dit omvat het regelmatig bijwerken van inhoud en het corrigeren van eventuele fouten of misleidende informatie.
 • De website maakt geen gebruik van misleidende of spamtactieken, zoals het versturen van ongevraagde e-mails of het plaatsen van valse beoordelingen of recensies.
 • De website biedt een veilige omgeving voor gebruikers. Dit omvat het nemen van passende maatregelen om de website te beschermen tegen hacks, virussen en andere cyberaanvallen, evenals het beschermen van gebruikersgegevens tegen ongeoorloofde toegang.
 • Als de website aan al deze criteria voldoet, wordt het beschouwd als een goede website die voldoet aan de behoeften van de gebruikers en een positieve gebruikerservaring biedt.